‘Langs het tuinpad van mijn vader’ over dorpstuinen enzo!

header-leemschuur

Op donderdag 19 november 19.30 uur is er in het oude stationsgebouw van Loppersum een nieuwe aflevering van “Cafe De Toekomst”.

Het thema: DORPSTUINEN.

Naast alle ellende, die de gaswinning veroorzaakt vinden wij het van groot belang de schijnwerpers wat meer te richten op ontwikkelingen ‘van onderop’ die laten zien, dat grote groepen mensen het heft in eigen hand nemen en zich inzetten voor de samenleving met vernieuwende initiatieven.

Continue reading

Posted in Duurzaam Bouwen, Duurzame Landbouw | Leave a comment

Dorpscafé de Toekomst in Westerwijtwerd – 19 maart

Onder de noemer dorpscafé de Toekomst organiseert GroenLinks Loppersum open fractievergaderingen in de van  de gemeente Loppersum.
De fractie van GroenLinks wil actief in gesprek met de verschillende dorpen.
Op 19 maart komen wij naar Westerwijtwerd.
Als  inwoner van Westerwijtwerd bent u van harte uitgenodigd om uw kijk op het reilen en zeilen in het dorp toe te lichten. GroenLinks Loppersum is benieuwd naar uw mening, ideeën en suggesties.
Kom gerust langs, de koffie staat klaar.
De agenda:

  • Windmolen
  • Landbouwverkeer Westerwijtwerd
  • Aardbevingen en regeling waardevermeerdering
  • Herindeling versus burgernabijheid

Als u zelf een onderwerp wil aandragen of iets vragen, stuurt u dan een mailtje naar: vraag@groenlinksloppersum.nl

Plaats: Huiskamercafé, Dorpsweg 4 in Westerwijtwerd
Datum: donderdag 19 maart
Aanvang: 19.30 uur
Toegang en kopje koffie is gratis

Volg ons op Twitter @cafedetoekomst, hashtag : #cdtk

Westerwijtwerd

Posted in Diversen | Leave a comment

WIE IS ER THUIS IN DE THUISZORG?

Dinsdagavond 19 november was er weer een aflevering van ‘Café de Toekomst’ in het Stationsgebouw Loppersum. De avond stond in het teken van thuiszorg. Presentator Leo van Esch (GroenLinks-raadslid): ‘Het thema aardbevingen staat garant voor een volle zaal, maar inmiddels worden er meer avonden georganiseerd dan er bevingen zijn, dus wij kozen voor dit belangrijke thema.’

Continue reading

Posted in Zorg | Tagged , , | Leave a comment

Regiotour GroenLinks zaterdag 8 maart

logogl

In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart vindt op zaterdag 8 maart a.s.  de  ‘Regiotoer GroenLinks’ plaats.
Deze bustoer wordt georganiseerd door de gezamenlijke GroenLinksfracties  van Eemsmond, Winsum , de Marne en Loppersum/Delfzijl/Appingedam

We gaan een aantal locaties bezoeken , die uitdragen waar GroenLinks voor staat: kleinschalige zorg, solidariteit, burgerinitiatief.

Het programma van de tour ziet er als volgt uit (tijden zijn richttijden): Continue reading

Posted in Diversen | Leave a comment

Zorgmarkt in Stedum 8 maart van 13.30 tot 16.30

wordcloud

Zorgmarkt in Stedum op zaterdag 8 maart a.s. van 13.30 tot 16.30 in samenwerking met Zorgbuurderij De Heemen en enkele lokale zorgaanbieders. Continue reading

Posted in Diversen | Leave a comment

Zorg

Gedicht van onze huisdichter Henk ter Veen voorgedragen op aflevering 5 van café de Toekomst: Wie is er Thuis in de Zorg.

Zorg

De overheid trekt zich terug
Maar wil steeds meer van mij weten
De keukentafel wordt de plek
Waar ik mij geestelijk uit moet kleden
De terugtrekkende ambtenaar
Beslist door wie mijn zorg wordt weggenomen
En hij bepaalt voor mij de menselijke maat
Dat baart mij zorgen

Henk ter Veen, 19 november 2013

Posted in Zorg | Leave a comment

Wie is er Thuis in de Zorg

19 november as. : ​​Een debat over buurt- en thuiszorg in Loppersum
Verzorging, verpleging en ondersteuning. Zo lang mogelijk thuis willen wonen. Op een gegeven moment krijgt iedereen ermee te maken. Diegene die zeker zorg nodig hebben zijn kwetsbare ouderen, mensen met een beperking of mensen met een ernstige aandoening.
Continue reading

Posted in Zorg | Leave a comment

Wij doen het wel zelf! Energie in overvloed

Datum: 23 mei
Plaats: stationsgebouw Loppersum

Wij gebruiken allemaal energie.
We moeten allemaal elke dag eten en hebben zorg nodig.
Waarom stellen wij ons voor al die essentiële zaken zo afhankelijk op van grote bedrijven en de overheid?
De overheid trekt zich steeds meer terug.
Recente schandalen tonen aan dat grote bedrijven niet altijd het belang van de consument voorop stellen.
Kunnen wij dat niet beter lokaal op mensenmaat met elkaar organiseren!
Café de Toekomst wil hierover met het inmiddels vertrouwde concept in gesprek met u.
Het gesprek vindt plaats volgens de beproefde De-Wereld-Draait-Door-formule. Gespreksleider is Egbert Brons, fractievoorzitter van GroenLinks Loppersum. Samen met sidekick Dirk van Impe ontvangt hij aan tafel Rob Aptroop van Grunneger Power (die zal vertellen over de voordelen van een eigen energiecoöperatie) en chemicus Klaas Bos, die de mogelijkheden van warmtekrachtkoppeling zal laten zien.

Daarna gaan wij met hen en de zaal in gesprek.
Iedereen die geïnteresseerd is of de gezelligheid van café de Toekomst wil ervaren, is van harte welkom.

Plaats: stationsgebouw Loppersum
Datum: 23 mei
Aanvang: 19.30 uur
Café open: 19.00 uur
Toegang: gratisPosted in Energie | Leave a comment

Stop gerommel in de ondergrond

Toespraak Dirk van Impe (GroenLinks Loppersum) tijdens protestactie Groninger Bodem Beweging in Eenum, 22 januari 2014.

“Tijdens het gesprek met Henk Kamp vorig jaar heeft de raad unaniem zijn zorg uitgesproken over de aardbevingen die gepaard gaan met de gaswinning. De raad vroeg er alles aan te doen om de veiligheid te vergroten.

Wat was de reactie? :
meer gaswinning vorig jaar
– en nu dit gasbesluit wat ronduit een fiasco genoemd mag worden.
Continue reading

Posted in Diversen, Energie | Leave a comment

Voor de wind of tegenwind?

‘Wie in de zaal is er tegen windenergie?’, vraagt gespreksleider Egbert Brons. Twee handen gaan omhoog. De rest van het dertigkoppige publiek dat op 6 juli het Café De Toekomst van GroenLinks in Appingedam bijwoont, is, al dan niet onder voorwaarden, vóór.
Zelfs Daan van de Wege, voorzitter van Tegenwind N33, is op zich geen tegenstander van windenergie. ‘Maar ik ben wel tegen windparken op deze plek. De N33 loopt pal langs Veendam en andere woongebieden. De windturbines verkloten het uitzicht en tasten de kwaliteiten van Noordoost-Groningen, de rust en de ruimte, aan.’ Frank Hoiting, medewerker van KDE Energy, geeft fors tegenspel. ‘Schande dat er zo over windenergie wordt gepraat. Nederland loopt in Europa gigantisch achter, als het gaat om duurzame energie. Wat doen wij? We bouwen een kolencentrale!’ GroenLinks-Statenlid Nienke Homan wijst erop dat de provincie volmondig ja zegt tegen windenergie. ‘Ja’, werpt Van de Wege tegen, ‘maar vóór de verkiezingen was iedereen, ook GroenLinks, tegen de locatie N33!’ Homan antwoordt dat overal plukjes windmolens in het landschap evenmin wenselijk zijn.
Indianenverhalen
De discussie wordt daarna een technisch steekspel. ‘Windturbines leveren gezondheidsklachten op’, stelt Van de Wege. ‘Onzin, indianenverhalen’, meent Hoiting. ‘Economisch levert windenergie bijna niks op,’ is de volgende stelling van Van de Wege. ‘Als ze niks opleveren is er geen bedrijf dat ermee begint’, werpt Hoiting tegen. ‘Voor de subsidie hoeven ze het ook niet te doen. Binnen drie jaar draaien de turbines in de Eemshaven zonder subsidie.’ ‘Boeren worden gigantisch beloond als ze een windturbines op hun land toelaten. Terwijl ze voor een hoogspanningsmast een schijntje per jaar krijgen’, aldus Van de Wege. ‘Klopt’, antwoordt Hoiting. ‘Daar gaan wij niet over, voor ons zou dit ook niet hoeven.’ Laatste wapen uit het arsenaal van Van de Wege: ‘Windmolens veroorzaken meer CO2 dan iedereen denkt. Er is een groter leidingnet nodig en er moet voldoende back-up zijn voor als er geen wind is.’ ‘Broodje-aapverhaal’, riposteert Hoiting. ‘We hebben het over transitie-energie. Hebben we straks andere oplossingen, dan breken we de windturbines af. Een kolencentrale moet echter nog tientallen jaren doordraaien.’
Politiek
Daan van de Wege en Frank Hoiting zijn het over één ding eens. De rol van de politiek is geen beste. Volgens Van de Wege hebben politici geen dossierkennis, verdiepen ze zich er niet in en duwen ze de burger duurzame energie de strot in. Hoiting meent daarentegen dat de politiek voortdurend op de rem staat en het de windbedrijven onnodig moeilijk maakt. ‘We wijken uit naar landen als Polen en Frankrijk. Daar ondervinden we minder problemen.’
Het publiek laat zich daarna flink horen. Windenergie is een schijnoplossing, vindt de één. De ander meent dat we nu eenmaal op veel te grote voet leven en dat we daarvoor een prijs moeten betalen. Na een laatste uitsmijter, verwijzend naar corporaties als Grunneger Power (‘laten we als gemeenschap, als dorp, als wijk, het initiatief in eigen hand nemen en dat bereiken wat we zélf willen’), sluit Brons de discussie af. Waarna er informeel nog vrolijk doorgepraat wordt.

Posted in Energie | Tagged , , , | Leave a comment